Сликање по бројевима

Димензија слике:

Тежина цртања:

Врста слике:

Основа:

Аутор: